Copyright © 2011 by . Ivan Djisalov, nastavnik Tehničkog i informatičkog obrazovanja  .  All Rights reserved

O autoru

       Autor ove kolekcije multimedijalnog materijala za nastavu tehničkog i informatičkog obrazovanja od V do VIII razreda je profesor tehnike i medijatekarstva Ivan Djisalov iz Novog Sada, koji je radio u osnovnoj školi (sada je penzioner) kao nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja i već preko 11 godina radi na izradi, prikupljanju i sistematizaciji ovog materijala, kao i njegovoj uspešnoj primeni u sopstvenoj nastavi, kao i nastavi koleginica i kolega koji su nabavili ovaj materijal (znatan broj osnovnih škola širom Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koristi ovaj materijal u procesu nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja). 

      Autor je takođe i koautor udžbeničkih kompleta za tehničko i informatičko obrazovanje Izdavačke kuće Novi LOGOS d.o.o. iz Beograda http://logos-edu.rs/izdanja/11/osnovna-skola/predmetna-nastava/tehnicko
      Materijal je takodje prezentovan 08.05.2009.god na Konferenciji "INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I RAZVOJ TEHNIČKOG I INFORMATIČKOG OBRAZOVANJA" na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, gde je
bio vrlo pohvalno okarakterisan, kako od kolega nastavnika TIO, tako i članova naučnog i organizacionog odbora ove Konferencije i gostiju iz Bugarske, Makedonije, Rumunije i BiH. Sem toga, kao mogućnost primene multimedija u nastavi tehničkog i informatičkog obrazovanja, uvršten je u program kursa ’’Metodika primene multimedija u nastavi’’, akreditovanog od strane Ministarstva prosvete i sporta, a u organizaciji  CENTRA ZA RAZVOJ I PRIMENU NAUKE, TEHNOLOGIJE I INFORMATIKE (CNTI) u Novom Sadu.