Copyright © 2011 by . Ivan Djisalov, nastavnik Tehničkog i informatičkog obrazovanja  .  All Rights reserved

U materijalu su obrađene sledeće nastavne teme:

Uvod u arhitekturu i gradjevinarstvo  (prezentacija i video),

Tehničko crtanje u građevinarstvu
(prezentacija, Flash animacije sa vežbama za samostalno crtanje priborom u perspektivi, korišćenje programa GoogleSketshUp za izradu jednostavnih crteža i planova),

Informatičke tehnologije – program za jednostavno crtanje (rad sa programima: GoogleSketshUp sa uputstvom za rad sa ovim programom na srpskom jeziku, Envisioneer Express i Visio , koje dobijate uz materijal, kao i primere gotovih projekata),

Građevinski materijal (prezentacija, MORS i video),

Energetika (prezentacija i video),

Tehnička sredstva u građevinarstvu (prezentacija, MORS i video),

Saobraćajni sistemi – objekti (prezentacija i video),
 
Kultura stanovanja (prezentacija i izrada plana stana i predlog za njegovo uređenje pomoću pomenutih programa),

Kućne instalacije (prezentacija i animacije),

Tehnička sredstva u poljoprivredi (MORS, prezentacija i video)
 

Primeri modela za praktičan rad

(gotove mreže za izradu građevinskih objekata od kartona – papira u pdf formatu, primeri trodimenzionalnih modela građevinskih objekata sa 3D prikazom u GoogleSketshUp-u). Modeli su pogodni i za građevinske sekcije.